140 คนแน่นมาก รับผู้โดยสารไม่หมดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
140 ป้านก่อนขึ้นทางด่วนประตูน้ำ คนแน่นคันรถ รับผู้โดยสารที่ป้ายไม่หมด ควรเพิ่มจำนวนรถยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วย พนง.ขสมก.ประจำอยู่ที่ป้ายนี้ 2 คน ทำไมไม่ประสานบอกคนจัดคิวรถ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ