14

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ช่วงศรียาน
ปลายทาง: 
ลุมพินี
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา