139

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
139 ออกจากอู่ต่างกันกี่ชั่วโมงคะ รอนานมาก รอนานทุกวัน ฝนตก แดดออกก็รอนสน หรือเลิกวิ่งไปแล้วคะ