139 เวลา9.20-9.40(22/1/2016)ไม่จอดป้ายถาวร ขับเลนในสุด โบก2ครั้งรอเกือบ40นาทียังไม่ได้ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามนั้นค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนสาย 139 นั้นด้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นจะดำเนินการในขั้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ