139 ราม2-อนุสาวรีย์ขัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถน้อย รอนานมาก รถเก่ามาก จะปรับปรุงเมื่อไหร่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)