138 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกรถเมล์สาย 138 สีฟ้า บริเวณท่าน้ำพระประแดงแต่รถไม่จอดรับค่ะ เข้าใจว่าบริเวณทางโค้งจอดแล้วตำรวจอาจจะจับ แต่ว่านี่เดินตามรับมาไกลมากและเลยจากบริเวณนั้นมาไกลมากแล้วก็ยังไม่จอดรับ ถ้าจะจอดตรงไหนก็บอกให้ชัดเจนด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ