138 ใช้บัตร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากทาง BMTA ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้บัตร รายเดือน / รายสัปดาห์ เป้นแบบยบัตร อิเล็กทรอนิกส์ ทางตัวดิฉัน ได้มีการเติมเงิน รายเดือน เป็นจำนวน เงิน 1,020.00 บาท เมือวันที่ 30/12/2019 และได้ใช้งานในวันดังกล่าว และได้มีการใช้งานอีกครั้งในวันที่ 02/01/2020 เกิดเหตุการณ์ที่ใช้งานบัตรไม่ได้เนื่องจาก พนักงานเก็บเงินบนรถได้แจ้งให้ทราบว่าในบัตรไม่มีเงิน หมายเลขหน้าบัตร 9310-0680-1000-0662 โอนเงินเข้าบัญชี 099400016481506 ADVANCE TICKET-AIR CONDITON BUS (BMTA) Bank Ref no. 588851 Transaction 2020010207560101000974305 ขอเรียนถามดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จำนวนที่สูญหายไปนั้นจะเรียกร้องคืนมาได้อย่างไร เพราะเป็นจำนวนที่ ควรจะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ 2. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ การใช้บัตรให้ดีกว่านี้ 3. รบกวนกวนช่วยแนะนำวิธีการเรียกร้องเอาเงินจำนวนที่สูญเสียไปได้อย่างไรค่ะ