138: เบอร์ 5-4415 ละเว้นหารเก็บเงินให้กับคนรู้จัก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนรู้จักขึ้นมา โดยไม่ได้เป็นพนักงาน ขสมก หรือแต่งชด ขสมก เห็นเป็นคนรู้จักเลยๆม่เก็บเงิน รบกวนดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับ เพราะแบบนี้น่าจะทุจริตหรือเปล่า เอื้อประโยชน์ให้คนรู้จัก