138 สาย อู่ราชประชา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมย์ ไม่มีมารยาทกับผู็โดยสารแสดงกริยาไม่ดีกับผู้โดยสาร ถามข้อมูลนิดหน่อยทำหน้าตากริยาไม่เหมาะสมอบรมด้วย 138อู่ราชประชา ขาไปหมอชิต ช่วง13.40น. ไม่ทราบชื่อไม่ทันได้ดูทะเบียนรถ