138 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 138 รอขึ้นจากป้าย bts หมอชิตค่ะ รถขาดระยะบ่อยมาก พอรถมาก็แน่นมากขึ้นไม่ได้ค่ะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการบ้างหรือป่าว หรือว่าปล่อยรถตามปกติ ให้มันเป็นไปตามยถากรรมคะ โลโก้ก็ปรับแล้ว คุณภาพและการบริหารจัดการควรจะปรับตามไปด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนิการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ