138 ครุใน วิ่งขวาไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 12.20 น. สาย 138 วิ่งผ่านปากซอยวิภาวดี 16 ไม่เข้าป้าย วิ่งเลนกลางมาแต่ไกล มีรถสานอื่นเข้าป้าย 2 สาย แต่คันตัวเองไม่เข้ารับผู้โดยสาร ไม่สามารถมองเลขรถทันได้เพราะผ่านไปอย่างเร็ว