138 ขยันเติมแก๊สขยันเสียเหลือเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขสมก. บริการเดินรถยังไง ทำไมปล่อยให้รถ 138 พระประแดง-หมอชิต ขาดระยะ ผู้โดยสารยืนรอรถ 1ชั่วโมงครึ่ง เห็นแต่รถเสียรถเติมแก๊สขับผ่านไป5คัน ถ้าบริหารไม่ได้ก็อย่าทำ เอาคนที่พร้อมทำหน้าที่มาดูแลแทน รถสีฟ้าที่ซื้อมาคนเซ็นต์คนซื้อเคยมานั่ง เคยมารับรู้หรือไม่ รถส่งเสียงเตือนเกือบจะตลอดเวลาที่นั่ง ปริมาณที่นั่งเพียงพอกับผู้โดยสารหรือไม่ คนใหญ่คนโตองค์การนี้เคยรับรู้หรือไม่กับปัญหาพวกนี้ รบกวนช่วยดูแลให้มันดีกว่านี้ ประเทศมันไม่เจริญเพราะเริ่มจากพวกนี้นี่แหละ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 138 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ