138ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 138 ช่วงเย็นขาดระยะเป็นเวลานานมากกว่า 40 นาที พอรถมาคนก็แน่นจนไม่สามารถขึ้นได้ หรือบางทีก็มาติดๆกันหลังทิ้งระยะไปนาน ควรจะมีการบริหารจัดการเดินรถให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะช่วงเย็น ควรจะมีรถเสริมจาก Btsจตุจักร ให้มากว่านี้ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าองค์การได้จัดการเดินรถและปล่อยรถวิ่งบริการตามจำนวนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทางบกและกำชับให้นายท่าควบคุมการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการ เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางสามารถรองรับความต้องการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าองค์การได้จัดการเดินรถและปล่อยรถวิ่งบริการตามจำนวนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทางบกและกำชับให้นายท่าควบคุมการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการ เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางสามารถรองรับความต้องการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ