137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์แอร์ 137 เป็นอะไรไม่จอดป้ายตรงข้าม กกท หลายรอบแล้วค่ะ ทนไม่ไหวจริงๆ พอไม่จอดก็มาขึ้น ตรงลาดพร้าว 112 โบกหน้ารถเลย แมร่งก็ไม่จอด ถ้าขับรถเมย์แล้วไม่จอดที่ป้าย ก็ไม่ต้องขับ เสียความรู้สึก นั่งเสียตังนะค่ะ ไม่ได้นั่งฟรี โมโหมาก

เรียนผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานมาอบรมโดยรวม เรื่องการหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรถอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป หาหท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ