137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากทราบเวลาปล่อยรถออกจากอู่คะ คือปกติถ้านั่งมาจะต้องมาเปลี่ยนรถที่หน้าม.รามคำแหง นั่งมาถึงที่เปลี่ยนรถประมาน 12.06 น. นี่12.33 น. แล้วไม่ยังไม่ออกจากอู่ คือนานมากคือต้องไปทำงาน มันนานไปมั้ยคะ