137 ไม่เข้าป้ายรับผดส.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
6/2/59 ประมาณ 12.00 ป้ายสน.สุทธิสาร วิ่งเลนขวาไม่ยอมเข้าป้าย โบกแล้วก้ไม่ยอมเข้า กว่าจะมาแต่ละคันรอเป็นครึ่งชม. แบบนี้แย่มาก เลขข้างรถ 4-4077