137 ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แก้ปัญหาให้หน่อยครับ รถก็ไม่ติด แต่ไม่จอดป้ายคือ ? รอมาเป็นชั่วโมงแล้วครับ ถ้าเป็นแบบนี้สงสัย คงต้องใช้ GRAB บ่อย ๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ