137 แอร์น้ำเงิน ขาพ้นพื้นถนนก็ออกตัวเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
17/12/20 21:50-22:00 เลขตั๋ว 1898201 137 12-2719,4-4022 เลขข้างรถ จากรัชดา 14 ลงเอสพละนาด มีคนลง1คน พอผมขึ้นขาพ้น ถนน รถก็ออกตัวเลย ปกติเขาจะมีดีเลย์ 1-2วิ ค่อยออกตัว ดีที่ตอนลง เขาจอดอู่พอดีเลย ไม่ต้องลุ้น ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ