137 เหมือนจะมีเยอะ แต่ที่ไปจริงๆน่ะไม่กี่คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีรถไว้ทำไมคะ ออกแค่ไม่กี่รอบ ก็หยุด รอจนจะสี่ทุ่ม ไม่มีคันออกซักคัน