137 รอรถนานมากๆ เป็นประจำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
25 เม.ย.2562 จากหน้าราม รอตั้งแต่ 14.20 รถมา 15.15 เป็นแบบนี้ประจำ ไม่เคยปรับปรุง รถก็ไม่ติดไม่ใช่เวลาเร่งด่วน ผู้โดยสารรอกันเยอะ ไม่ทราบออกรถกี่ชั่วโมงต่อคันครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ