137 รอนานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกตินั่งรถจากภาวนา รถรอนานร่วมครึ่งชม. ทั้งสองฝั่งการเดินทาง เลยตัดสินใจนั่งรถมาที อู่ศูนย์วัฒนธรรม ปกติช่วงสาย9-10 โมง จะมีstand by 2 คัน แต่วันนี้รอรถนานมากกว่า 50 นาทีแล้ว ในอู่ไม่มี รถคันอื่นก็ไม่มา ทำไมล่าช้านักคะ พอมาถึงอู่ก็จอดนาน 10-15 นาที เป็นขั้นต่ำ เป็นเพราะบริหารไม่ดีหรืออะไร ตั้งแต่3-4ปีที่แล้ว ไม่พัฒนาอีกหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 137 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)