137 รถจอดเข้าอู่นานมาก ไม่ต่ำกว่า 30 นาที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
137 รถจอดเข้าอู่นานมาก ไม่ต่ำกว่า 30 นาที เสียเวลารอนานมาก ยังมีรถเสริมสลับคันอีก และเลขทะเบียน 12-2718 ขับรถได้แย่มากผดส.วิ่งตามจนถึงรถจะขึ้นประตูไม่ยอมให้ขึ้น พวกคุณรู้ไหมว่าทำให้เสียเวลามากแค่ไหนกับบริการแย่ๆ ปรับปรุงบริการด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการปล่อยรถและจัดสรรรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ