137 มาช้า ยืนรอตั้งแต่ 6 โมง ถึง 2ทุ่ม20 ยังไม่มา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเม 137. หน้า เซ็ลทรัลพระราม9. 6โมงถึง 2ทุ่ม20 ยังไม่มา ทำไมรถขาดช่วง ไร้คุณภาพ แนะนำยกเลิกซะ ไม่ต้องทำ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 137 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ