137 ปล่อยมาแต่รถระยะสั้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มารอรถตั้งแต่ทุ่มคง ป้ายอสมท. อู่ 137 ทำไมถึงปล่อยแต่รถหมดระยะ บิ๊กซีรัชดา มาติดๆกัน 2-3 คันคะ จนตอนนี้เวลา 2 ทุ่ม ยังไม่เห็นรถเวียนวิ่งมาเลย ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปล่อยรถแบบนี้ ขอคำอธิบายด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ