137 ขาดระยะ รอตั้งแต่ 19.00 ถึว 21.00 น. ยังไม่มีรถให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 กันยายน 62 จาก พระราม 9 ไปรัชดา ลาดพร้าว 137 ขาดระยะ รอตั้งแต่ 19.00 ถึว 21.00 น. ยังไม่มีรถให้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ