137เข้าอู่นาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 137 เข้าอู่ตรงศูนย์วัฒนธรรมนานมากค่ะ มาตรฐานในการพักนี่กี่นาทีกันคะ ทำไมมันนานขึ้นทุกวัน ดิฉันต้องไปทำงานสายบ่อยครั้งจากการเข้าอู่ที่นานเกินไป ถ้าเป็นต่างประเทสทางองค์การคงโดนฟ้องมากมาย เรียกค่าเสียหายจากการถูกหักสาย ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ แต่นี่เพราะเป็นประเทศไทย ที่ระเบียบเรื่องนี้ยังไม่ครอบคลุมมากพอ ถ้ายังไงรบกวนแก้ไขหน่อยนะคะ อย่างมาช้ายังพอเข้าใจ เนื่องจากสร้างรถไฟฟ้าเส้นราม แต่การเข้าอู่นานเกินไปนี่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 137 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ