136,185 ขาดช่วงเป็นชั่วโมง เกือบทุกวัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมรถขาดช่วงขนาดนี้ไม่เข้าใจ เป็นชั่วโมงทุกวันที่ต้องรอ รถน้อยทำไมไม่เพิ่ม มองไม่เห็นปัญหาเหรอครับ หรือต้องรอคนแจ้งก่อนทุกครั้งถึงจะดำเนินการแก้ปัญหาได้ ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ