136

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มิทราบว่า 136 ไม่รับผู้โดยสารป้าย ตรงแอร์พอตลิ้ง มักกะสันเหรอค่ะ วิ่งซ้อนมากับสาย185 คิดว่าวิ่งเช้าไม่ต้องรับใครเหรอค่ะ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ