136 รอนานมาก 1 ชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอป้ายตรงข้ามอู่เขต 4 ต่อไป 1 ชม. ตั้งแต่ 11:26-12:25 วันที่10 กน 2560 พอถามพนักงานก็ไม่มีใครตอบ รถมาถามกระเป๋าก็ไม่พูดด้วย บริการแย่มาก ปล่อยให้ประชาชนรอนานเกินไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ