136 ควันโขมงมาก ขับผ่านบ้านทีนึกว่าไฟไหม้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหน่อยครับ จะลดต้นทุนด้วยรถเก่าก็หมั่นตรวจสภาพรถและปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีหน่อยครับ เห็นแก่สังคมส่วนรวมบ้าง