136 ขาดระยะเป็นชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นอย่างนี้มา ๓ วันแล้วนะคะ เกิดอะไรขึ้น รถน้อย รถเสีย คนขับน้อย หรืออะไร ปกติขึ้นหน้าตลาดคลองเตย รอไม่เกีนชั่วโมงก็ว่าหนักข้อแล้ว แต่ ๓ วันมานี้รอกันเกินชั่วโมง ซ้ำ ๑๘๕ ก็ไม่มีผ่านมาเลยด้วย รอตั้งแต่ ๒ ทุ่ม ได้ขึ้น ๓ ทุ่มเกินครึ่ง มองไปอีกฝั่งตอน ๒ ทุ่มกว่า ๑๓๘ มาถึงพร้อมกัน ๓ คัน คันหนึ่งแน่นมาก ตามมาด้วยอีกคันโล่ง และคันสุดท้ายมีผู้โดยสารนั่งเกือบเต็ม