136 กับ 191 กดกริ่งแล้วไม่ยอมจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
191 กับ 136 ตอนจ่ายเงินระบุแล้วว่าลงที่ไหน แถมยังกดกริ่งแล้ว ก็ไม่จอด

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ นำผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ