134 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถจอดส่งผู้โดยสารนะคะ แต่พอเราโบกจะขึ้นรถโดย คนขับหันหน้าหนี แล้วขับรถออกไปเลย คือรถจอดอยู่แล้วอะ แค่เปิดประตูให้มันยากมากเลยหรอคะ นี่นั่งรอคันต่อไป ก็กว่าจะมาสักคัน ร้อนก็ร้อน ป้ายทะเบียน 12-2782 รบกวนตักเตือนพนักงานด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ