134 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย134 เลข 7-3006 ป้ายหมู่บ้านบัวทอง 29/06/2561 เวลา 19:30 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่คนขับก็เห็นว่ามีคนยืนโบกอยู่ คนรอมีเด็กเล็กด้วย และฝนก็ตกหนัก

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 134 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ