134 รอนานมาก เกิน 40 นาทีแลัวไม่มาสักที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รถเมล์สาย 134 ไม่ทราบว่าออกคันละกี่นาทีครับ ยืนรอนานมากเกินกว่า 40 นาที ยังไม่มาเลย รบกวนช่วยเร่งตรวจสอบให้ผู้ช่วยผู้จัดการสายเดินรถ หรือผู้จัดการสายเดินรถ หรือหัวหน้ากองเดินรถที่1 เขตการเดินรถที่ 7 ช่วยกำกับดูแลหน่อยนะครับ ผู้โดยสารยืนรอนานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)