134 คิดค่าโดยสารผิดบ่อยมากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปอ.สาย134(สีส้ม) คิดค่าโดยสารผิดบ่อยมากค่ะ แต่จะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เป็นผู้ชาย ผิวสีเข้มๆอยู่หนึ่งคนที่พอดิฉันบอกราคาปกติที่ดิฉันเคยจ่ายไปแล้วเขาก็เถียงดิฉัน แล้วดิฉันก็เจอพนักงานเก็บค่าโดยสารคนนี้หลายครั้งมากและเขาก็คิดค่าโดยสารผิดทุกครั้ง จนดิฉันไม่อยากจะบอกเขาแล้ว ทางบริษัทควรจะมีการอบรมพนักงานให้ดีกว่านี้นะคะ และควรจะอบรมในเรื่องของการคิดอัตราค่าโดยสารใหม่ด้วยค่ะ เพราะไม่ใช่น่าที่ที่ดิฉันต้องบอกราคาเองค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ