133

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 133 จากพระโขนงชอบ ออกไม่ตรงเวลา ปล่อยรอนานเป็น ชั่วโมง บางวันครับ แย่มากๆ ไปทำงานกันสายเยอะมาก /ตอนเช้า ประมาณ 07:30-08:30

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 รถน้อยคอยนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ