133 ไม่ฉีกตั๋วให้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ 133-24 วิ่งประมาณช่วง 5 โมงเย็น พนักงานเก็บค่าโดยสารไม่ฉีกตั๋วให้ครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ไม่ฉีกตั๋วนัั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินตามขั้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ