133 ตอนเช้ามาไม่ตรงเวลา ตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 133 ช่วงเช้า ไม่รู้ไปไหน ไม่มาเลยช่วง 07:30-08:30 อยากให้มีมารตฐาน เคยแจ้งไปแช้วหลายครั้ง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 มาช้าในตอนเช้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ