132/133 ไม่วิ่งตามเส้นทาง.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ สาย132/133 ปัจจุบัน ไม่ออก/เข้าตามทางทีเคย โดยตอนเช้า มีหลายคันวิ่งจากแฟต 4 ไปเคหะเลย โดยไม่ผ่านแฟต2 และตอนเย็นมีหลายคันวิ่งไปแฟต4เลยไม่เข้าแฟต2 บางคันก็ว่าเติมกาซไปถึงแค่เคหะ ไม่ทราบว่าพอจะช่วยเหลือคนที่อยู่แฟต2ใด้บ้างใหมครับ ขอบพระคุณร่วงหน้า

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 132/133 ไม่วิ่งตามเส้นทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ วิ่งตามเส้นทางเดิมที่ได้ทำสัญญาไว้กับองค์การอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ