132 133 ช่วง 7.50-8.30ไม่มีรถวื่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่มีรถออกซักคัน คือหยุดวื่งช่วงเวลานี้รึไง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 132,133 ไม่มีรถนั้นจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบและแจ้งมาให้องค์การทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ