132 ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทะเบียน 12-4823 3-44031 คนขับมองหน้าตาแป๋วไม่ยอมจอดขับเลยไปเลย อันนี้จอดตามใจคนขับใช่ไหมคะจะได้ไม่ขึ้นอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งที่ป้ายหยุดรถโดยสารทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นหรือร้องเรียนมาในกรณีนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)