131

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
อู่คลองกุ่ม
ปลายทาง: 
หนองจอก
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00