129 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารขับผ่านไปเร็วมาก ไม่สามารถมองป้ายทะเบียนทันหรอก โบกสูงสุดมือละ ก็ไม่จอดรับ ไม่เข้าใจ เป็นไร! ป้ายตงข้ามกรมอุตุวิทยา เวลาประมาณ15.20กว่าๆ ปรับปรุงด้วยค่ะ ไม่ใช่ร้องเรียนไปก็เท่านั้น ขอบคูรค่ะ กว่าจะต้องรออีกคัน นานมาก ยืนรอก็ร้อนมากๆด้วย รีบขับไปขนาดนี้ไปขับในสนามแข่งเถอะ สวัสดีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 129 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ