129 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถโดยสาร หมายเลขข้างรถ 1-55167 (ไม่แน่ใจ เพราะขับเร็วจนมองไม่ทัน) วิ่งขวาสุดไม่จอดรับผู้โดยสาร ที่ป้าย รร.สุรศักดิ์ วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา ประมาณ17.30น. เนื่องจากมีรถโดยสารสายอื่นจอดรับอยู่ที่ป้าย พขร.สาย129 จึงขับออกขวาโดยไม่ชลอรถที่ป้าย