129 จากสำโรง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
129 จากสำโรงชั่วโมงนึงปล่อยคันเดียวเหรอคะ อ่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ คนมีทุระ รีบร้อน เดือดร้อนค่ะ แก้ไขบ้างก็ดีนะคะ สายอื่น เป็นสิบละ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประปรุงการปล่อยรถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ