127 ไม่ยอมเข้าป้าย จอดเลน4 ให้ผู้โดยสารลงรถแล้วเดินเอง อัตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย127 ไม่จอดป้าย จอดให้ผู้โดยสารลง เลน4

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 127 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ