127

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
เชิงสะพานอรุณอมรินทร์
ปลายทาง: 
ร.ร.วรราชชาธินัดดามาตุฯ
ประเภทรถ: 
รถเอกชน
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00