122

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
ช่วงห้วยขวาง
ปลายทาง: 
สถานีลาดพร้าว
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถเอกชน
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00