120

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
ตัดช่วงคลองสาน
ปลายทาง: 
วัดสิงห์
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา